ஜ۩۞۩ஜ ORIENTAL NIGHT CLUBBING ஜ۩۞۩ஜ

˙·٠•● POUR LA 1ère FOIS AU MAGALLON ●•٠·˙

____ UN PLATEAU 100% MARSEILLAIS RÉUNISSANT LES MEILLEURS____
...

└─► ★ YA'SEEN ★ ( LA RÉVÉLATION RAIN'B 2011 )

└─► ★ DEEJAY OUSS ★

└─► ★ DEEJAY SAM ★

└─► ★ DEEJAY HAMID ★

└─► AVEC LA PARTICIPATION DE ★DJ NABIL ★ DJ BOUBA ★

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
START 20h30
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
PAF 20.95 Euros + Conso
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ESPACE CHICHA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
CADEAUX ET INVITES SURPRISES
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
PRÉPAREZ VOS DRAPEAUX ALGÉRIE MAROC TUNISIE
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
INFOLINE : 06 79 04 37 23 / 07 60 28 55 10
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

" LE MAGALLON "
4 Bd Magallon (Métro Bougainville)
MARSEILLE 15 ème